Kam až zájdeš pre dobro evanjelia?

V druhej kázni série z listu Galatským sme sa pozreli na 1. časť 2. kapitoly. Pavol apoštol bol premenený evanjeliom. Kam až bol ochotný zájsť pre dobro a obranu evanjelia? Presne to vidíme v tejto časti jeho listu Galatským. Pavlov postoj a život sú príkladom aj pre nás. Premieňa a ovplyvňuje evanjelium aj tvoj život? Ako sa na tvojom živote denne ukazuje, že žiješ evanjelium?

Jediné pravé evanjelium

V prvej kázni série z listu Galatským, ktorú sme nazvali “KONEČNE SLOBODNÍ”, sme sa povenovali aj nasledovným témam: Ako sa s prenasledovateľa cirkvi stal Pavol apoštol – obhajca evanjelia a viery? Prečo Pavol písal list Galatským? Prečo sa hneď v úvode tohto listu Pavol hnevá? A čo je to jediné pravé evanjelium?

Čiň pokánie a ver

Druhá Kristova výzva znie “čiň pokánie a ver”. K čomu nás vlastne Kristus vyzýva, keď hovorí to čiň pokánie? Aby sme sami mohli na túto výzvu odpovedať a následne viesť k tejto výzve aj iných ľudí, potrebujeme rozumieť tomuto zvláštnemu pojmu. Pod pokáním si dnes totiž predstavujeme kadečo. Čo to ale v skutočnosti znamená? A prečo vôbec ľuďom hovoriť evanjelium? Aj týmito otázkami sa zaoberá Tomi v dnešnej kázni.

Ježiš je lepší veľkňaz

Kým všetkým je vlastne Ježiš? V Biblii o Ňom čítame ako o prorokovi, kráľovi, služobníkovi, pastierovi a Mesiášovi. V liste Židom však nachádzame aj ďalšiu rolu, ktorú Ježiš reprezentuje. Je ňou rola veľkňaza. Čo to všetko znamená pre nás dnes? A ako to súvisí s evanjeliom sa dozviete v tejto kázni.