Vlastník vs. správca

Miro Čorba

Hovoriac o peniazoch, väčšina ľudí zdieľa presvedčenie, že sme vlatníkmi svojich často ťažko zarobených peňazí. A áno, je to veľmi prirodzené takto uvažovať. Pokiaľ však máme mať zdravý postoj k peniazom potrebujeme sa stotožniť s realitou, ktorú nám ponúka Biblia. Tou realitou je jednoduchá pravda: Boh je vlastník a od nás sa očakáva verné spravovanie toho, čo mu patrí. Vypočujte si túto dôležitú kázeň a zmeňte svoj pohľad na peniaze.

Naše kázne môžete počúvať aj na podcastových platformách.

Vlastník vs. správca

Miro Čorba

Hovoriac o peniazoch, väčšina ľudí zdieľa presvedčenie, že sme vlatníkmi svojich často ťažko zarobených peňazí. A áno, je to veľmi prirodzené takto uvažovať. Pokiaľ však máme mať zdravý postoj k peniazom potrebujeme sa stotožniť s realitou, ktorú nám ponúka Biblia. Tou realitou je jednoduchá pravda: Boh je vlastník a od nás sa očakáva verné spravovanie toho, čo mu patrí. Vypočujte si túto dôležitú kázeň a zmeňte svoj pohľad na peniaze.

Adresa

Holubyho 87

Pezinok

Kontaktujte nás

© 2022 CityChurch.sk