Biblia nespadla z neba

V cirkvi často hovoríme o Biblii ako o Božom slove. Musíme si však uvedomiť, že Biblia nám nespadla z neba. Nevznikla ani tak, že Boh diktoval autorom jednotlivých biblických textov slová, ktoré majú napísať. Ako teda Biblia vznikla? A čo to znamená, že Biblia bola inšpirovaná Bohom? Odpovede sa dozviete v dnešnej kázni.

Táto séria kázní je z veľkej časti inšpirovaná rovnomennou sériou od Lukáša Targosza zo zboru AC Element v Hradci Králové. Vďaka Lukáš za zvolenie použiť ju.

Biblia nespadla z neba

V cirkvi často hovoríme o Biblii ako o Božom slove. Musíme si však uvedomiť, že Biblia nám nespadla z neba. Nevznikla ani tak, že Boh diktoval autorom jednotlivých biblických textov slová, ktoré majú napísať. Ako teda Biblia vznikla? A čo to znamená, že Biblia bola inšpirovaná Bohom? Odpovede sa dozviete v dnešnej kázni.