Pôst 21 – pondelok

V rámci novoročnej iniciatívy PÔST 21 vám prinášame 11. video zo série krátkych zamyslení na tému KEĎ SA MODLÍME. V treťom týždni sa spolu zamýšľame nad Pavlovou modlitbou za nás, ktorú čítame v Efezanom 3. kapitole. V dnešnom zamyslení sa k nám prihovorí Ján Lacho z lokality CityChurch Bratislava.