Pôst 21 – streda

V rámci novoročnej iniciatívy PÔST 21 vám prinášame 13. video zo série krátkych zamyslení na tému KEĎ SA MODLÍME. V treťom týždni sa spolu zamýšľame nad Pavlovou modlitbou za nás, ktorú čítame v Efezanom 3. kapitole. V dnešnom zamyslení sa k nám prihovorí Jairo Peralta z lokality CityChurch International. Video je v anglickom jazyku so slovenskými titulkami.