Pôst a modlitba

Pôst a modlitba boli neodmysliteľnou súčasťou Ježišovho života. Je to práve pôst, ktorý sa stal azda najzanedbávanejšou duchovnou disciplínou či návykom. Nie, Ježiš nám neprikazuje, aby sme sa postili. Ale z jeho slov pozorujeme, že to od Jeho nasledovníkov očakáva. Aký je benefit pôstu a prečo by sme tento návyk mali začať praktizovať? Dozviete sa v poslednej kázni série JEŽIŠOVE NÁVYKY.

Pavlova modlitba z lockdownu

V poslednej kázni z novoročnej série KEĎ SA MODLÍME sme hovorili o Pavlovej modlitbe, ktorú máme zaznamenanú v liste Efezanom. Pavol sa pri písaní tohto listu nachádza v Rímskom domácom väzení, podobnom nášmu súčasnému lockdownu. Za čo sa tu ale Pavol naozaj modlí a ako to súvisí dnes s nami sa dozviete v dnešnej kázni.

Ježišova veľkňazská modlitba

V druhej kázni novoročnej sérii s názvom KEĎ SA MODLÍME sme sa spolu s Tomim pozreli na Ježišovu najdlhšiu zaznamenanú modlitbu. Je to jeho tzv. Ježišova veľkňazská modlitba z ev. Jána 17. kapitoly. Poďte sa spolu s nami pozrieť na jednu z mnohých výziev, ktorú Ježiš adresuje v tejto modlitbe.

Pánova modlitba Otče náš

Vypočujte si prvú kázeň z novoročnej série s názvom KEĎ SA MODLÍME. Tomáš Štrba nás prevedie asi najznámejšou zaznamenanou modlitbou v Biblii, ktorú poznáme aj ako Otče náš. Ježiš touto modlitbou odpovedá na jednoduchú žiadosť jeho nasledovníkov – “nauč nás modliť sa”. Čo by sa stalo, ak by sme sa túto jednoduchú modlitbu začali modliť denne? Poďme sa spolu pozrieť na to, o čo vlastne v tejto modlitbe prosíme.

Prečo by sa mali kresťania postiť?

Pôst je jednou z najzanedbávanejších disciplín. Je to veľmi prirodzené, pretože vzdať sa jedla nie je veľmi pohodlné. Navyše často nerozumieme aký má pôst význam. Nechajte sa povzbudiť touto kázňou, v ktorej sa dozviete viac nie len o význame pôstu.