Archív kázní

Tomáš Štrba
Pokračujeme v sérii kázní z 1. listu Tesaloničanom. Dnes sa spolu pozrieme do druhej kapitoly, v ktorej Pavol konštatuje, že napriek tvrdej opozícii a útlaku jeho cesta nebola márna. Byť nositeľmi evanjelia Ježiša Krista často stojí veľa a nie vždy sa to vyvíja podľa našich predstáv.
Tomáš Štrba
Pavlove listy Tesaloničanom sú známe primárne kvôli dôrazu na druhý príchod Ježiša Krista. To však nie je jediná téma týchto listov. V rámci tejto série kázní spolu s Tomim Štrbom prejdeme celý 1. list Tesaloničanom, ktorého dôrazy nám majú čo povedať aj dnes. Pozývame vás pozrieť si prvú kázeň z tejto série.
Tomáš Štrba
V druhej kázni z listu Židom sme porovnávali Ježiša a Mojžiša. Zdanlivo nesúvisiace postavy Biblie, a predsa ich autor listu dáva do silného kontrastu. V dnešnej kázni sa mimo iné dozviete aj to, či musíme dodržiavať Mojžišov zákon a kedy evanjelium stráca svoju moc.
Tomáš Štrba
Kým všetkým je vlastne Ježiš? V Biblii o Ňom čítame ako o prorokovi, kráľovi, služobníkovi, pastierovi a Mesiášovi. V liste Židom však nachádzame aj ďalšiu rolu, ktorú Ježiš reprezentuje. Je ňou rola veľkňaza. Čo to všetko znamená pre nás dnes? A ako to súvisí s evanjeliom sa dozviete v tejto kázni.
Robči Wendl
V poslednej kázni z novoročnej série KEĎ SA MODLÍME sme hovorili o Pavlovej modlitbe, ktorú máme zaznamenanú v liste Efezanom. Pavol sa pri písaní tohto listu nachádza v Rímskom domácom väzení, podobnom nášmu súčasnému lockdownu. Za čo sa tu ale Pavol naozaj modlí a ako to súvisí dnes s nami sa dozviete v dnešnej kázni.
Tomáš Štrba
V druhej kázni novoročnej sérii s názvom KEĎ SA MODLÍME sme sa spolu s Tomim pozreli na Ježišovu najdlhšiu zaznamenanú modlitbu. Je to jeho tzv. Ježišova veľkňazská modlitba z ev. Jána 17. kapitoly. Poďte sa spolu s nami pozrieť na jednu z mnohých výziev, ktorú Ježiš adresuje v tejto modlitbe.
Tomáš Štrba
Vypočujte si prvú kázeň z novoročnej série s názvom KEĎ SA MODLÍME. Tomáš Štrba nás prevedie asi najznámejšou zaznamenanou modlitbou v Biblii, ktorú poznáme aj ako Otče náš. Ježiš touto modlitbou odpovedá na jednoduchú žiadosť jeho nasledovníkov - "nauč nás modliť sa". Čo by sa stalo, ak by sme sa túto jednoduchú modlitbu začali modliť denne? Poďme sa spolu pozrieť na to, o čo vlastne v tejto modlitbe prosíme.
Robči Wendl
V pokračovaní série kázní VYTRHNUTÉ Z KONTEXTU sa Robči trocha bližšie pozrel na podobenstvo o talentoch. Táto pasáž tiež spadá do skupiny vytrhnutých z kontextu a často ju chápeme nesprávne. Ako to teda je s tými talentmi, o ktorých Ježiš hovoril?
Tomáš Štrba
V pokračovaní série kázní s názvom "VYTRHNUTÉ Z KONTEXTU" sme sa spolu s Tomim bližšie pozreli na 2 pasáže, ktoré hovoria o tom, aby ženy v cirkvi mlčali. Ako to naozaj je? Majú ženy naozaj mlčať? Máme tieto pasáže, a im podobné, brať ako univerzálne princípy, alebo sme ich opäť zle pochopili? Dozviete sa v dnešnej kázni.
Tomáš Štrba
Je mnoho veršov či pasáží Biblie, ktoré sme vytrhli z kontextu. Tak vznikli mnohé falošné presvedčenia či nesprávne výklady Biblie. Jeden z veršov, ktorý tak často používame nesprávne nachádzame v Matúšovi 18:20. Ak sa pohybujete v prostredí cirkvi isto ste sa s ním už stretli. O čom však tento verš skutočne hovorí? Dozviete sa v prvej kázni série VYTRHNUTÉ Z KONTEXTU.

Adresa

Holubyho 87

Pezinok

Kontaktujte nás

© 2022 CityChurch.sk