Ovocie Ducha

Ovocie Ducha je vďačná téma v kresťanských kruhoch. Pavol vo svojom liste Galatským zmieňuje zoznam cností, ktoré nazýva práve ovocím Ducha. V kontraste k tomuto ovociu ja tu dlhý zoznam skutkov tela. Ako dospieť k tomu, aby láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť a sebaovládanie boli stále viac viditeľné na našom živote?