Radovať sa s radujúcimi, plakať s plačúcimi

Jednu z ďalších výziev nášho charakteru nachádzame v Rimanom 12:15. Tešiť sa s inými je na prvý pohľad jednoduché, avšak realita je často iná. Rovnako je náročné plakať s tými, ktorí zažívajú náročné životné okolnosti. Ako k tomu všetkému správne pristúpiť a naplniť tieto neľahké výzvy Biblie?

Ako sa radovať v nádeji?

V druhej kázni série CHARAKTER V BEZCHARAKTERNEJ DOBE hovoril Robči z listu Rimanom 12:12. Ako sa radovať v nádeji? Keď sa spomenie slovo nádej, tak nám obvykle napadnú klišé typu “nádej na lepšie zajtrajšky” či “nádej umiera posledná”. A v čo dúfaš ty? Dovoľ nám upriamiť tvoju pozornosť na biblickú nádej, ktorá vedie k radosti. Veď radovať sa je viac o postoji našej mysle ako len o nejakej emócii.

Tvorcovia pokoja

Čo hovorí Biblia o našom charaktere? V priebehu októbra sa chceme zamerať na niekoľko výziev, ktoré nachádzame v biblickom liste Rímskym, konkrétne v 12. kapitole. Tieto výzvy nás vedú k sebareflexii a procesu formovaniu nášho charakteru. V úvodnej kázni sme od Mira počuli výzvu “byť tvorcovia pokoja”. Tak často je ťažké žiť v pokoji s inými ľuďmi. Je to však výzva na formovanie nášho charakteru, ku ktorej vás pozývame.