Pôst 21 – pondelok

10.1.2022

Čas čítania: 2 min.

V rámci novoročnej iniciatívy PÔST 21 vám prinášame prvé zo série krátkych zamyslení na tému KEĎ SA MODLÍME.

V prvom týždni sa spolu zamýšľame nad Pánovou modlitbou, OTČE NÁŠ. V dnešnom zamyslení sa k nám prihovorí Peťo Lazový z lokality CityChurch Bratislava.

Celé znenie modlitby z ev. Matúša 6:9-13

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny (dlhy), ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.

Ako sa pridať k iniciatíve PÔST 21?

  • na dobu 21 dní sa vzdaj aspoň jednej veci, ktorá ti je “drahá” (jedlo, hobby, TV, shopping, sociálne siete, nejaký požierač času, atď.)
  • každý deň si oddeľ čas na čítanie Biblie a modlitbu
  • každý pracovný deň ráno budeme počas tohto obdobia zverejňovať na našej web stránke a sociálnych sieťach krátke zamyslenia k téme
  • pridaním sa k modlitebným stretnutiam v Bratislave 23. januára a 30. januára o 17.00 prezenčne v zborovej budove na Sreznevského ulici a v Pezinku každý štvrtok o 20:30 online cez ZOOM
  • návštevou online semináru o pôste cez ZOOM, ktorý bude prebiehať v stredy – 12., 19. a 26. januára – vždy o 18.00 (príslušný ZOOM link nájdete v kalendári na našom webe)