Vstaň, vezmi si lôžko a choď

Robči Wendl

Ježiš povedal tento odvážny výrok človeku, ktorý bol ochrnutý. Stal sa neuveriteľný zázrak a chromý človek naozaj vstáva a chodí. Zdá sa, že je jasné čo týmto výrokom Ježiš myslel. Čo nám však hovorí kontext, v ktorom sa udial tento zázrak? Je to v skutočnosti o niečom viac ako o samotnom zázraku.

Vstaň, vezmi si lôžko a choď

Ježiš povedal tento odvážny výrok človeku, ktorý bol ochrnutý. Stal sa neuveriteľný zázrak a chromý človek naozaj vstáva a chodí. Zdá sa, že je jasné čo týmto výrokom Ježiš myslel. Čo nám však hovorí kontext, v ktorom sa udial tento zázrak? Je to v skutočnosti o niečom viac ako o samotnom zázraku.