Tvorcovia pokoja

Miro Čorba

Čo hovorí Biblia o našom charaktere? V priebehu októbra sa chceme zamerať na niekoľko výziev, ktoré nachádzame v biblickom liste Rímskym, konkrétne v 12. kapitole. Tieto výzvy nás vedú k sebareflexii a procesu formovaniu nášho charakteru.

V úvodnej kázni sme od Mira počuli výzvu “byť tvorcovia pokoja”. Tak často je ťažké žiť v pokoji s inými ľuďmi. Je to však výzva na formovanie nášho charakteru, ku ktorej vás pozývame.

Tvorcovia pokoja

Čo hovorí Biblia o našom charaktere? V priebehu októbra sa chceme zamerať na niekoľko výziev, ktoré nachádzame v biblickom liste Rímskym, konkrétne v 12. kapitole. Tieto výzvy nás vedú k sebareflexii a procesu formovaniu nášho charakteru. V úvodnej kázni sme od Mira počuli výzvu "byť tvorcovia pokoja". Tak často je ťažké žiť v pokoji s inými ľuďmi. Je to však výzva na formovanie nášho charakteru, ku ktorej vás pozývame.