Tvorcovia pokoja

Miro Čorba

Čo hovorí Biblia o našom charaktere? V priebehu októbra sa chceme zamerať na niekoľko výziev, ktoré nachádzame v biblickom liste Rímskym, konkrétne v 12. kapitole. Tieto výzvy nás vedú k sebareflexii a procesu formovaniu nášho charakteru.

V úvodnej kázni sme od Mira počuli výzvu „byť tvorcovia pokoja“. Tak často je ťažké žiť v pokoji s inými ľuďmi. Je to však výzva na formovanie nášho charakteru, ku ktorej vás pozývame.

Adresa kancelárie

Sreznevského 2

831 03 Bratislava

Slovakia

Kontaktujte nás

© 2021 CityChurch.sk