Stratené vzťahy

Anna Armitage

V ďalšej kázni našej letnej série sa zamyslíme nad témou ‘strát a nálezov’ v spojení s medziľudskými vzťahmi. Tie sú pre život každého jedinca esenciálnym aspektom bytia. Avšak, v uplynulom období utrpeli naše vzájomné vzťahy mnoho rán a neočakávaných sklamaní. Aj medzi kresťanmi pozorujeme nepriaznivý trend rozbitých väzieb a oslabenie spoločnej jednoty, ktorou by sme mali svedčiť vo svete o Božej láske. Čo spôsobilo obdobie Covidu v našich vzťahoch, a ako môžeme presmerovať svoje postoje k zlepšeniu tejto reality z biblického pohľadu, si môžete vypočuť v tejto kázni.

Naše kázne môžete počúvať aj na podcastových platformách.

Stratené vzťahy

Anna Armitage

V ďalšej kázni našej letnej série sa zamyslíme nad témou ‘strát a nálezov’ v spojení s medziľudskými vzťahmi. Tie sú pre život každého jedinca esenciálnym aspektom bytia. Avšak, v uplynulom období utrpeli naše vzájomné vzťahy mnoho rán a neočakávaných sklamaní.

Adresa

Holubyho 87

Pezinok

Kontaktujte nás

© 2022 CityChurch.sk