Radovať sa s radujúcimi, plakať s plačúcimi

Tatiana Čorbová

Jednu z ďalších výziev nášho charakteru nachádzame v Rimanom 12:15. Tešiť sa s inými je na prvý pohľad jednoduché, avšak realita je často iná. Rovnako je náročné plakať s tými, ktorí zažívajú náročné životné okolnosti. Ako k tomu všetkému správne pristúpiť a naplniť tieto neľahké výzvy Biblie?

Adresa kancelárie

Sreznevského 2

831 03 Bratislava

Slovakia

Kontaktujte nás

© 2021 CityChurch.sk