Prvý bojovník za práva žien

Tomáš Štrba

Dnes sa spolu pozrieme na veľmi citlivú tému, ktorá sa dnes možno až tak problematická, avšak, ako uvidíme, podvedomo máme stále problém. Ježiš sa narodil do doby, ktorej neporovnateľne k dnešku dominovali muži. Postavenie a miesto pre ženu bolo veľmi jasne definované – starať sa o domácnosť. Z čítania evanjelií však vidno, že Ježišov postoj k ženám bol výrazne odlišný. V Ježišovej spoločnosti sa začala meniť história. Ježiš učil, že ženy sú rovnako, ako muži, zahrnuté v Božom dobrom zámere a pláne a to je to dobrodružné povolanie spoznávať Boha a jeho zámer s našim životom. Vďaka Ježišovi Kristovi je toto povolanie dostupné pre všetky ženy (rovnako, ako pre mužov) bez ohľadu na vek, postavenie, spoločenský status či schopnosť plodiť deti.

Séria kázní je inšpirovaná knihou “WHO IS THIS MAN?” od Johna Ortberga.

Prvý bojovník za práva žien

Dnes sa spolu pozrieme na veľmi citlivú tému, ktorá sa dnes možno až tak problematická, avšak, ako uvidíme, podvedomo máme stále problém. Ježiš sa narodil do doby, ktorej neporovnateľne k dnešku dominovali muži. Postavenie a miesto pre ženu bolo veľmi jasne definované - starať sa o domácnosť. Z čítania evanjelií však vidno, že Ježišov postoj k ženám bol výrazne odlišný.