Prečo byť súčasťou cirkvi?

Tomáš Štrba

Jedna z najväčších výziev, ktorej pastori a lídri v cirkvi momentálne čelia, je vysporiadať sa s realitou, že veľké percento ľudí chodiacich pred pandémiou do cirkvi akoby zmizlo. Dnes je ťažké povedať kto je vlastne súčasťou cirkvi a kto nie. Ako si na tom ty? Si aktívnou súčasťou nejakého cirkevného spoločenstva? Prečo je vlastne dobré byť súčasťou cirkvi? Aj na túto otázku si odpovieme v tejto kázni.

Adresa kancelárie

Sreznevského 2

831 03 Bratislava

Slovakia

Kontaktujte nás

© 2021 CityChurch.sk