Podobenstvo o robotníkoch na vinici

Tomáš Štrba

Je Boh nefér? V tomto provokatívnom podobenstve, ktoré Ježiš hovoril sa na prvý pohľad javí ako nespravodlivý hospodár. Ježiš provokuje naše myslenie a naše postoje. Aká je lekcia tohto podobenstva sa dozviete v dnešnej kázni.

Podobenstvo o robotníkoch na vinici

Je Boh nefér? V tomto provokatívnom podobenstve, ktoré Ježiš hovoril sa na prvý pohľad javí ako nespravodlivý hospodár. Ježiš provokuje naše myslenie a naše postoje. Aká je lekcia tohto podobenstva sa dozviete v dnešnej kázni.