Archív kázní

Miro Čorba
V túto nedeľu, si pripomíname príchod Ježiša Krista do Jeruzalema, ktorý bol dosť neobyčajný. Palmovou nedeľou začína Veľký týždeň, posledný týždeň Ježišovho života. Všetky evanjeliá dohromady venujú tomuto týždňu približne 1/3 priestoru. Čím je tento týždeň tak dôležitý? Dozviete sa v tejto kázni.
Tomáš Štrba
V poslednej časti Pavlovho 1. listu Tesaloničanom vidíme silný dôraz na vzájomnú úctu. V prvom rade v cirkvi a následne aj jeden voči druhému. Úcta je jeden zo základných pilierov zdravej kultúry. Nechajme sa vyzvať týmto slovom a vstúpme do budovania kultúry úcty.
Tomáš Štrba
V našej sérii z 1. listu Tesaloničanom sme sa postupne dostali až k piatej kapitole, ktorá je známa svojim dôrazom na udalosti spojené s druhým príchodom Krista. V tejto kázni sme hovorili o nasledovných témach: čo je to eschatológia a prečo je dôležitá, vzkriesenie mŕtvych pri Kristovom návrate, ako vyzerá večnosť, nové nebo a nová zem.
Tomáš Štrba
Vo štvrtej kázni série z 1. listu Tesaloničanom sme sa spolu s Tomim pozreli na prvú časť 4. kapitoly. V tejto kázni sa dozviete ako je možné páčiť sa Bohu, čo je Božia vôľa a prečo je posvätenie ničo iné, ako svätosť.
Tomáš Štrba
Pokračujeme v sérii kázní z 1. listu Tesaloničanom. Dnes sa spolu pozrieme do tretej kapitoly, v ktorej Pavol mimo iné zdôrazňuje aj to, čo našu vieru povzbudzuje a buduje. Toto povzbudenie potrebuje každý z nás, obzvlášť v neistých časoch.
Tomáš Štrba
Pokračujeme v sérii kázní z 1. listu Tesaloničanom. Dnes sa spolu pozrieme do druhej kapitoly, v ktorej Pavol konštatuje, že napriek tvrdej opozícii a útlaku jeho cesta nebola márna. Byť nositeľmi evanjelia Ježiša Krista často stojí veľa a nie vždy sa to vyvíja podľa našich predstáv.
Tomáš Štrba
Pavlove listy Tesaloničanom sú známe primárne kvôli dôrazu na druhý príchod Ježiša Krista. To však nie je jediná téma týchto listov. V rámci tejto série kázní spolu s Tomim Štrbom prejdeme celý 1. list Tesaloničanom, ktorého dôrazy nám majú čo povedať aj dnes. Pozývame vás pozrieť si prvú kázeň z tejto série.
Tomáš Štrba
V druhej kázni z listu Židom sme porovnávali Ježiša a Mojžiša. Zdanlivo nesúvisiace postavy Biblie, a predsa ich autor listu dáva do silného kontrastu. V dnešnej kázni sa mimo iné dozviete aj to, či musíme dodržiavať Mojžišov zákon a kedy evanjelium stráca svoju moc.
Tomáš Štrba
Kým všetkým je vlastne Ježiš? V Biblii o Ňom čítame ako o prorokovi, kráľovi, služobníkovi, pastierovi a Mesiášovi. V liste Židom však nachádzame aj ďalšiu rolu, ktorú Ježiš reprezentuje. Je ňou rola veľkňaza. Čo to všetko znamená pre nás dnes? A ako to súvisí s evanjeliom sa dozviete v tejto kázni.
Robči Wendl
V poslednej kázni z novoročnej série KEĎ SA MODLÍME sme hovorili o Pavlovej modlitbe, ktorú máme zaznamenanú v liste Efezanom. Pavol sa pri písaní tohto listu nachádza v Rímskom domácom väzení, podobnom nášmu súčasnému lockdownu. Za čo sa tu ale Pavol naozaj modlí a ako to súvisí dnes s nami sa dozviete v dnešnej kázni.

Adresa

Holubyho 87

Pezinok

Kontaktujte nás

© 2022 CityChurch.sk