Milosť vs. spravodlivosť

kázeň týždňa

Pisatelia Biblie veľmi konzistentne predstavujú Boha ako spravodlivého sudcu. Zároveň ho však predstavujú, ako Boha lásky, milosti a milosrdenstva. Ako teda môže dokonale spravodlivý Boh len tak odpustiť človeku hriech, za ktorý si právom zaslúži smrť? Je Božia milosť nespravodlivá? V pokračovaní série kázní o milosti si dnes dáme odpovede aj na tieto otázky.

Adresa kancelárie

Sreznevského 2

831 03 Bratislava

Slovakia

Kontaktujte nás

© 2020 CityChurch.sk