Milosť vs. karma

kázeň týždňa

Asi každý z nás veľmi dobre pozná jednu z najznámejších piesní – Amazing Grace. Je to pravdepodobne najslávnejšia kresťanská pieseň histórie. Túto slávnu pieseň o milosti napísal John Newton, bývalý anglický obchodník s otrokmi.

Milosť je vďačnou témou pre skladanie textov piesní. Každý z nás ju v nejakom momente života v istej forme isto potreboval. Dožadujeme sa jej keď sme v tiesni, iným ju často pre ich skutky či zásluhy neprajeme. Čo je na milosti tak úžasné a čo má milosť spoločné s karmou?

Adresa kancelárie

Sreznevského 2

831 03 Bratislava

Slovakia

Kontaktujte nás

Lokality

BIF

Adresa kancelárie

Sreznevského 2

831 03 Bratislava

Slovakia

Kontaktujte nás

© 2020 CityChurch.sk