Je cirkev prínosom pre spoločnosť?

V závere letnej série STRATY A NÁLEZY nám Tomi veľmi úprimne hovoril o jeho strate a novom nájdení viery vo význam a prínos cirkvi pre spoločnosť v dobe pandémie. Vypočujte si toto úprimné zdieľanie, v ktorom Tomi prináša aj prorockú paralelu pre cirkev z obdobia babylonského zajatia Izraela.

Je cirkev prínosom pre spoločnosť?

V závere letnej série STRATY A NÁLEZY nám Tomi veľmi úprimne hovoril o jeho strate a novom nájdení viery vo význam a prínos cirkvi pre spoločnosť v dobe pandémie. Vypočujte si toto úprimné zdieľanie, v ktorom Tomi prináša aj prorockú paralelu pre cirkev z obdobia babylonského zajatia Izraela.