Chcem!

Tomáš Štrba

Keď Ježiš začal robiť zázraky, mnohí ho nasledovali s túžbou po osobnom zázraku. Či už to bolo fyzické uzdravenie, vyslobodenie či materiálne zabezpečenie. Ľudia vedeli, že Ježiš má moc urobiť zázrak. V Biblii však nachádzame aj takých, ktorí pochybovali o tom, či by Ježiš jednoducho chcel urobiť zázrak. Pochybuješ aj ty?

Chcem!

Keď Ježiš začal robiť zázraky, mnohí ho nasledovali s túžbou po osobnom zázraku. Či už to bolo fyzické uzdravenie, vyslobodenie či materiálne zabezpečenie. Ľudia vedeli, že Ježiš má moc urobiť zázrak. V Biblii však nachádzame aj takých, ktorí pochybovali o tom, či by Ježiš jednoducho chcel urobiť zázrak. Pochybuješ aj ty?