Boh je s nami

kázeň týždňa

Poslednú adventnú nedeľu sme uzavreli sériu kázní BOH JE na vianočnú tému Boh je s nami. Vypočujte si ako sa v Ježišovi Kristovi naplnilo dávne proroctvo o tom, že „panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh je s nami.“

X