Ako sa radovať v nádeji?

Robči Wendl

V druhej kázni série CHARAKTER V BEZCHARAKTERNEJ DOBE hovoril Robči z listu Rimanom 12:12. Ako sa radovať v nádeji? Keď sa spomenie slovo nádej, tak nám obvykle napadnú klišé typu „nádej na lepšie zajtrajšky“ či „nádej umiera posledná“. A v čo dúfaš ty? Dovoľ nám upriamiť tvoju pozornosť na biblickú nádej, ktorá vedie k radosti. Veď radovať sa je viac o postoji našej mysle ako len o nejakej emócii.

Adresa kancelárie

Sreznevského 2

831 03 Bratislava

Slovakia

Kontaktujte nás

© 2021 CityChurch.sk