Ako a prečo čítať Bibliu pravidelne?

Tomáš Štrba

Mnohokrát sa s nadšením púšťame do čítania Biblie – obvykle začiatkom nového roka. Končíme však frustráciou, pretože náš pôvodný zámer čítať si Bibliu pravidelne zlyhal. Dôvody sú rôzne. Mnohokrát nerozumieme jazyku Biblie, prehliadame jej pravdy a prestáva nás to baviť. Často však ani nevieme kde začať čítať. Biblia je rozsiahla kniha – je to vlastne súbor 66 kníh a bola písaná v rozmedzí 1500 rokov. Písalo ju 40 rôznych ľudí rôznych povolaní, v rozličných okolnostiach a na rozličných miestach, v troch rôznych jazykoch.  Často preto v zúfalstve siahame po princípe náhodného otvorenia Biblie.

V ktoromkoľvek bode sa nachádza tvoje čítanie či nečítanie Biblie, dovoľ mi dnes povzbudiť a motivovať ťa k pravidelnosti a disciplíne.

Ako a prečo čítať Bibliu pravidelne?

Mnohokrát sa s nadšením púšťame do čítania Biblie - obvykle začiatkom nového roka. Končíme však frustráciou, pretože náš pôvodný zámer čítať si Bibliu pravidelne zlyhal. Dôvody sú rôzne. Mnohokrát nerozumieme jazyku Biblie, prehliadame jej pravdy a prestáva nás to baviť. Často však ani nevieme kde začať čítať.