5 klúčov k životu dynamického kresťana

Chce to dynamických kresťanov aby sme videli naše mesto zmenené. Boh chce niečo viac ako len bežných kresťanov, ktorí sú pasívni. K tomu, aby sme mohli žiť dynamický život potrebujeme zmeniť myslenie v niekoľkých oblastiach.
1. musíme vidieť sami seba ako služobníkov
2. očakávaj, že budeš použitý Bohom
3. modli sa za odvahu
4. nechaj Boha robiť nadprirodzené, kým ty robíš to prirodzené
5. daj slávu Bohu keď si ťa Boh začne používať

5 klúčov k životu dynamického kresťana

Chce to dynamických kresťanov aby sme videli naše mesto zmenené. Boh chce niečo viac ako len bežných kresťanov, ktorí sú pasívni. K tomu, aby sme mohli žiť dynamický život potrebujeme zmeniť myslenie v niekoľkých oblastiach.