1. Tesaloničanom 2

Tomáš Štrba

Pokračujeme v sérii kázní z 1. listu Tesaloničanom. Dnes sa spolu pozrieme do druhej kapitoly, v ktorej Pavol konštatuje, že napriek tvrdej opozícii a útlaku jeho cesta nebola márna. Byť nositeľmi evanjelia Ježiša Krista často stojí veľa a nie vždy sa to vyvíja podľa našich predstáv.

1. Tesaloničanom 2

Pokračujeme v sérii kázní z 1. listu Tesaloničanom. Dnes sa spolu pozrieme do druhej kapitoly, v ktorej Pavol konštatuje, že napriek tvrdej opozícii a útlaku jeho cesta nebola márna. Byť nositeľmi evanjelia Ježiša Krista často stojí veľa a nie vždy sa to vyvíja podľa našich predstáv.