Pôst 21 – utorok

V rámci novoročnej iniciatívy PÔST 21 vám prinášame siedme zo série krátkych zamyslení na tému KEĎ SA MODLÍME. V druhom týždni sa spolu zamýšľame nad Ježišovou veľkňazskou modlitbou z ev. Jána 17. V dnešnom zamyslení sa k nám prihovorí Tomáš Štrba, pastor lokality CityChurch Pezinok.