Pôst 21 – pondelok

V rámci novoročnej iniciatívy PÔST 21 vám prinášame šieste zo série krátkych zamyslení na tému KEĎ SA MODLÍME. V druhom týždni sa spolu zamýšľame nad Ježišovou veľkňazskou modlitbou z ev. Jána 17. V dnešnom zamyslení sa k nám prihovorí Peťka Valčeková z lokality CityChurch Bratislava.