Pôst 21 – štvrtok

V rámci novoročnej iniciatívy PÔST 21 vám prinášame 14. video zo série krátkych zamyslení na tému KEĎ SA MODLÍME. V treťom týždni sa spolu zamýšľame nad Pavlovou modlitbou za nás, ktorú čítame v Efezanom 3. kapitole. V dnešnom zamyslení sa k nám prihovorí Megi Kollárová z lokality CityChurch Bratislava.