Pôst 21 – streda

V rámci novoročnej iniciatívy PÔST 21 vám prinášame ôsme zo série krátkych zamyslení na tému KEĎ SA MODLÍME. V druhom týždni sa spolu zamýšľame nad Ježišovou veľkňazskou modlitbou z ev. Jána 17. V dnešnom zamyslení sa k nám prihovorí  Lucka Gabrišová z lokality CityChurch International. Zamyslenie je v anglickom jazyku so slovenskými titulkami (ak sa nezobrazia, zapnite ich v nastavení videa).