Pôst 21 – piatok

V rámci novoročnej iniciatívy PÔST 21 vám prinášame desiate zo série krátkych zamyslení na tému KEĎ SA MODLÍME. V druhom týždni sa spolu zamýšľame nad Ježišovou veľkňazskou modlitbou z Ev. Jána 17. V dnešnom zamyslení sa k nám prihovorí Janka Kopaničová z lokality CityChurch Bratislava.