Pôst 21 – štvrtok

V rámci novoročnej iniciatívy PÔST 21 vám prinášame štvrté zo série krátkych zamyslení na tému KEĎ SA MODLÍME. V prvom týždni sa spolu zamýšľame nad Pánovou modlitbou, OTČE NÁŠ. V dnešnom zamyslení sa k nám prihovorí Danielka Synovcová z lokality CityChurch Bratislava.